1% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Przekazując 1% podatku rozdysponowujesz kwotę, która i tak musiałaby zostać przekazana na rzecz Skarbu Państwa. Nie tracąc ani złotówki, sam możesz wybrać na czyją rzecz zostanie przekazana kwota z zeznania rocznego.

By przekazać swój 1 % podatku w zeznaniu podatkowym wystarczy, że wpiszesz w fomularzu PIT niezbędne dane, takie jak:

KRS: 0000273196
Kwota: wartość 1% podatku, zaokrąglona w dół do pełnych dziesiątek groszy.
Cel szczegółowy 1%: Imię i Nazwisko PodopiecznegoSprawdź nas w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku w 2017 r.
wykaz cały wykaz dostępny jest na stronie www.pozytek.gov.pl

1%


Podobnie jak w przypadku darowizn, środki pochodzące z 1% podatku dochodowego z zeznań bez określonego celu szczegółowego zostają przekazane na konto ogólne Stowarzyszenia i są wykorzystane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia

Kto może przekazać 1% podatku:
- podatnicy od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37),
- podatnicy rozliczający się ryczałtem lub podatkiem ewidencjonowanym (PIT-28),
- osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczający się 19% podatkiem liniowym (PIT-36L),
- podatnicy rozliczający się z obrotu papierami wartościowymi (PIT-38),
- osoby, które rozliczają się z tytuły sprzedanej nieruchomości (PIT-39).

Poniżej znajdują się przykłady uzupełnienia odpowiedniego formularza PIT:

Przykład wypełnionego PIT - 28:
Przykład wypełnionego PIT - 28:

Przykład wypełnionego PIT - 36:
Przykład wypełnionego PIT - 36:

Przykład wypełnionego PIT - 36 L:
Przykład wypełnionego PIT - 36 L:

Przykład wypełnionego PIT - 37:
Przykład wypełnionego PIT - 37:

Przykład wypełnionego PIT - 38:
Przykład wypełnionego PIT - 38:

Przykład wypełnionego PIT - 39:
Przykład wypełnionego PIT - 39:

Warto też zerknąć na stronę www.pit.pl/1procent

zdecyduj