1% podatku

"Można powiedzieć, że ze społecznego punktu widzenia jest to przejaw demokracji bezpośredniej. Dzięki niemu każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu. Korzystając z tej możliwości, "wspomagamy" ministra finansów w dystrybucji środków publicznych. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, podatek za dany rok trafi do „wspólnego worka”.

Z prawno-podatkowego punktu widzenia nie dysponujemy własnymi pieniędzmi, a tylko korzystamy z "uprzejmości" państwa, które pozwala nam samodzielnie zadecydować, gdzie trafią państwowe pieniądze. Nie ma to więc wiele wspólnego z darowizną, którą wykładamy dobrowolnie z własnej kieszeni."
-poradnik NGO

By przekazać swój 1 % podatku w zeznaniu podatkowym należy wpisać:

KRS: 0000273196
Kwota: wartość 1% podatku, zaokrąglona w dół do pełnych dziesiątek groszy.
Cel szczegółowy 1%: Imię i Nazwisko Podopiecznego

Warto zwrócić uwagę osobom, które będą przekazywać 1% swojego podatku dochodowego by wpisały w odpowiednich rubrykach tylko tego co koniecznie: nr KRS 0000273196, kwotę, oraz w celu szczegółowym: Imię i Nazwisko Podopiecznego- znacznie ułatwi nam to pracę, ponieważ każdy dodatkowy dopisek jest wyświetlany osobno.

Przykład:
Dane wpisane w rubryce "CEL SZCZEGÓŁOWY" powoduje, że 1% przekazany na tego samego Przykładowego Podopiecznego może się wyświetlać w rożnych formach:
- Przykładowy Podopieczny
- Na rzecz Przykładowego Podopiecznego
- Na ochronę zdrowia Przykładowego Podopiecznego
- Przykładowy Podopieczny- Życzę zdrówka
- Przykładowy Podopieczny, nr konta
- Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej, Przykładowy Podopieczny, data urodzenia
i tak wiele, wiele innych kombinacji...

Niestety, ze względu na taką różnorodność danych przy każdym Podopiecznym potrzebny jest czas, by móc odpowiednio uporządkować i zaksięgować te dane.

Podobnie jak w przypadku darowizn, środki pochodzące z 1% podatku dochodowego z zeznań bez określonego celu szczegółowego zostają przekazane na konto ogólne Stowarzyszenia i są wykorzystane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia

Sprawdź nas w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% podatku w 2016 r. dostępnym na stronie:
www.mpigps.gov.gov.pl

Kto może przekazać 1% podatku:
- podatnicy od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37),
- podatnicy rozliczający się ryczałtem lub podatkiem ewidencjonowanym (PIT-28),
- osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczający się 19% podatkiem liniowym (PIT-36L),
- podatnicy rozliczający się z obrotu papierami wartościowymi (PIT-38),
- osoby, które rozliczają się z tytuły sprzedanej nieruchomości (PIT-39).

Poniżej znajdują się przykłady uzupełnienia odpowiedniego formularza PIT:

Przykład wypełnionego PIT - 28:
(Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych)
do 31 stycznia za rok poprzedni
pit-28-jak-przekazac-1-procent690x194

Przykład wypełnionego PIT - 36:
(Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym)
do 30 kwietnia za rok poprzedni
pit-36-jak-przekazac-1-procent690x194

Przykład wypełnionego PIT - 36 L:
pit-36L-jak-przekazac-1-procent690x194

Przykład wypełnionego PIT - 37:
(Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym)
do 30 kwietnia za rok poprzedni
pit-37-jak-przekazac-1-procent690x194

Przykład wypełnionego PIT - 38:
(Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym)
do 30 kwietnia za rok poprzedni
pit-38-jak-przekazac-1-procent690x194

Przykład wypełnionego PIT - 39:
pit-39-jak-przekazac-1-procent690x194

Warto też zerknąć na strony:
www.pit.pl/1procent
www.poradnik.ngo.pl

zdecyduj904x678