Informator dla osób niepełnosprawnych

Aby być na bieżąco polecamy stronę:
www.niepelnosprawni.pl
strzalki
Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

ZUS - Najważniejsze informacje dotyczące:
- zasad przyznawania rent
- orzecznictwa lekarskiego
- rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- uprawnień pracowniczych
- zasad dofinansowania pracodawców z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz instytucjonalnego wsparcia takich osób.

Informator dla osób niepełnosprawnych 2016