Podziękowania- opinia prawna

Informacja odnośnie możliwości podziękowań Darczyńcom 1% podatku.

W związku z pojawiającymi się pytaniami z Państwa strony odnośnie podziękowań dla Darczyńców 1%, informujemy iż Stowarzyszenie nie może wysyłać takich podziękowań dla osób, które przekazały na organizację swój 1% podatku.
Również Stowarzyszenie nie może przekazywać informacji odnośnie osób wpłacających na konkretnego Podopiecznego tj: podawać Państwu danych tych osób a także kwot jakie przekazały, ponieważ jest to niezgodne z prawem.
Poniżej przedstawiamy Państwu opinie prawną ze strony internetowej portalu dotyczącego działań Organizacji Pożytku Publicznego – www.ngo.pl

Zachęcamy do zapoznania się z opinią – źródło podane na końcu.
„Czy zgoda, którą wyraża podatnik w PIT może być traktowana jako zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych przez OPP?
Czy można wysłać podatnikom podziękowania za przekazanie 1% podatku?”

Zgoda wyrażona w zeznaniu podatkowym jest zgodą na przekazanie danych organizacji. Informacja o celu szczegółowym, która również znalazła się w picie, dotyczy celu przekazania środków z 1% , a nie celu przetwarzania danych.
(….)
Zgodnie z art. 45c ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje OPP: imię i nazwisko, adres podatnika, wysokość kwoty nieprzekraczającej 1% podatku przekazanej na rzecz tej organizacji, po wyrażeniu przez podatnika w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, zgody na ich przekazanie. Informacje te naczelnik urzędu skarbowego przekazuje organizacji pożytku publicznego, w formie pisemnej, (…) z danego roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie podatkowe.
Należy tu zwrócić uwagę na to, iż zgoda osoby, której dane dotyczą to - w świetle art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych - oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie, zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Co prawda z definicji tej nie wynikają szczegółowe zasady formułowania zgody, niemniej jednak z treści klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno w sposób niebudzący wątpliwości wynikać w jakim celu, w jakim zakresie i przez kogo dane osobowe mogą być przetwarzane. Wyrażający zgodę musi mieć pełną świadomość tego na co się godzi. Stanowisko to podzielił Naczelny Sąd Administracyjny, który w uzasadnieniu wyroku z dnia 4 kwietnia 2003 r., wydanego w sprawie o sygnaturze akt: II SA 2135/2002, stwierdził, iż zgoda na przekazywanie danych musi mieć charakter wyraźny, a jej wszystkie aspekty muszą być jasne dla podpisującego w momencie jej wyrażania. Nie zmienia tego nawet możliwość zgłoszenia zastrzeżeń wobec pewnych form przetwarzania danych.
Tak więc jakkolwiek zgoda wyrażana przez podatnika dotyczy przekazania dotyczących go danych przez naczelnika urzędu skarbowego organizacji pożytku publicznego, to jednocześnie z treści „cel szczegółowy 1%” nie można domniemywać celów przetwarzania tych danych przez organizację pożytku publicznego. Wykorzystanie tej zgody do kontaktu z podatnikiem, np. w celu wysłania mu podziękowań nie jest zgodne z prawem.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), art. 45c ust. 5

Źródło: www.poradnik.ngo.pl

-----------------------------------------

Rozumiejąc chęć i potrzebę podziękowania darczyńcom dajemy możliwość przekazania ogólnych podziękowań na naszej stronie internetowej w zakładce "Dziękujemy". By umieścić tam wpis prosimy o

wysłanie maila na adres: info@rehabilitacjaopole.pl
o tytule "DZIĘKUJEMY- wpis na stronę"
oraz dołączyć treść podziękowań.

-----------------------------------------

LOGO-REHABILITACJA-5x5-cm