Zajęcia Aktywnej Rehabilitacji

Zapraszamy na zajęcia:

dla dorosłych
w ramach projektu:
"Aktywność dla wszystkich"
e-mail: biuro.opolskie@far.org.pl
tel.: 77 410 36 88

dla dzieci i młodzieży
w ramach projektu:
"Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży
w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim".
kontakt Magdalena Piekarek
email: magdalena.piekarek@far.org.pl
tel.: 516 479 333

far-zajecia-wrzesien