Rozpoczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem "Jednym Słowem"

Rozpoczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem

Misją Stowarzyszenia „Jednym słowem” jest działalność na rzecz osób ze spektrum autyzmu oraz wszystkich środowisk, które osoby ze spektrum autyzmu wspierają. Stowarzyszenie tworzą terapeuci pracujący na co dzień z rodzinami ze spektrum autyzmu, ale także osoby doświadczone w pracy w organizacjach pozarządowych oraz wolontariusze.Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych z:

Strona Stowarzyszenia Jednym Słowem

Więcej informacji o aktualnych wydarzeniach związanych ze Stowarzyszeniem znajduje się w zakładce OGŁOSZENIA


DOMOWA OPIEKA MEDYCZNA - zapraszamy na warsztaty!

DOMOWA OPIEKA MEDYCZNA - zapraszamy na warsztaty! - miniatura

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym cyklu 12 spotkań warsztatowych dla opiekunów sprawujących opiekę nad osobami starszymi w ramach projektu „Stworzenie domowej opieki medycznej, wraz z rehabilitacją neurologiczną i funkcjonalną dla osób starszych w województwie opolskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW DLA OPIEKUNÓW - pobierz

Pierwsze spotkanie odbędzie się już w najbliższy piątek 25.11.2016 r. w godzinach 8:30-11:30 w siedzibie Opolskiego Stowarzyszenia Rehablitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej w Opolu, przy ul. Samborskiej 15.

Warsztat pt. "Pierwsza pomoc przedmedyczna rozszerzona o podstawowe czynności ratujące życie" poprowadzi specjalista medycyny ratunkowej lek. med. Jarosław Kostyła. Zajęcia obejmować będą część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych fantomów.

Prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr tel. 77 556 03 35 (ilość miejsc ograniczona).

Zapraszamy serdecznie :)

Logo UE


Biuro nieczynne 31.10.2016

Biuro nieczynne 31.10.2016 - miniatura

Pragniemy Państwa poinformować, że dnia 31.10.2016 r. (poniedziałek) biuro Stowarzyszenia jest nieczynne.

Zapraszamy od 2.11.2016 r.(środy) w godzinach:
Środa 12:00-15:30
Czwartek 12:00-15:30
Piątek 9:00-12:00


Już są dostępne środki z 1% podatku!

Już są dostępne środki z 1% podatku!  - miniatura

Drodzy Podopieczni!
Udało nam się zakończyć intensywny etap księgowań środków z 1 % podatku. Na subkontach internetowych są już widoczne środki do wykorzystania na leczenie i rehabilitację.
Dziękujemy Wam za zaangażowanie w promowaniu akcji przekazywania 1% podatku.


Drodzy Darczyńcy!
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym, który z przekazali 1% podatku na nasze Stowarzyszenie wspierając tym samym naszych Podopiecznych.
dziekujemy

Ministerstwo Finansów podało kwotę 1% należnego podatku przekazaną na rzecz Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej - otrzymaliśmy 1 223 903,86 zł Według wykazu organizacji pożytku publicznego (OPP), które w 2016 r. otrzymały 1% należnego podatku za 2015 rok, na 8108 organizacji zajęliśmy 70 miejsce pod względem otrzymanej kwoty.

Serdecznie dziękujemy :)


DOMOWA OPIEKA MEDYCZNA - Zapraszamy do udziału w projekcie! >>>

DOMOWA OPIEKA MEDYCZNA - Zapraszamy do udziału w projekcie! >>> - miniatura


Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn. „Stworzenie domowej opieki medycznej, wraz z rehabilitacją neurologiczną i funkcjonalną, dla osób starszych w województwie opolskim

Cel projektu:
Zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej (usług opiekuńczych) w warunkach domowych osobie starszej, schorowanej w wymiarze 4 h/dziennie przez 5 dni/tyg. oraz usług rehabilitacyjnych 3h/tyg. przez 12 miesięcy.

Zwiększenie dostępności do nieodpłatnej opieki medycznej dla 8 osób powyżej 60 r.ż i niesamodzielnych na terenie województwa opolskiego. Zwiększenie wiedzy i umiejętności opiekunów faktycznych osób starszych na temat sposobu sprawowania opieki domowej. Stworzenie możliwości zwiększenia udziału opiekunów faktycznych osób starszych w życiu społecznym i zawodowym.

logo-UE

Czas trwania projektu: 01.11.2016 – 31.10.2017

Projekt skierowany jest do osób:
- powyżej 60 roku życia
- niesamodzielnych
- mieszkających na terenie województwa opolskiego
- które zgodnie z oceną w skali Barthel osiągnęły wynik od 0 do 80 pkt (*załącznik nr 1 do Formularza Zgłoszeniowego)

plakat-60-poprawiony

Dokumenty do pobrania:
1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu 60+
2. REGULAMIN 60+
3. SKALA BARTHEL - Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego

Zgłoszenie do udziału w projekcie:

  • drogą elektroniczną (na adres e-mail: info@rehabilitacjaopole.pl
  • drogą pocztową (na adres: ul. Samborska 15, 45-316 Opole)
  • osobiście w biurze Stowarzyszenia (na adres: ul. Samborska 15, 45-316 Opole, I piętro)

Rekrutacja do projektu została oficjalnie zakończona jednak zgłoszenia do projektu przyjmowane będą przez cały okres jego trwania, co jest równoznaczne z wpisaniem na listę oczekujących (Regulamin uczestnictwa w projekcie dostępny na stronie: www.rehabilitacjaopole.pl)

Kontakt:
Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej ul Samborska 15, 45-316 Opole
tel. 77 556 03 35
info@rehabilitacjaopole.pl