Projekt dla osób chorych na Alzheimera trwa...

Jednym z projektów, które aktualnie realizujemy jest Kompleksowa nowatorska opieka domowa nad osobą starszą w tym niesamodzielną z chorobą otępienną pt. „Dodajmy im skrzydeł”. W ramach projektu, skierowanego dla osób chorych na Alzheimera, udzielane jest wsparcie: rehabilitacyjne, psychologiczne, opieka medyczna, kynoterapia.

Ponadto w ubiegły piątek odbyło się spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dla opiekunów osób chorych na Alzheimera. Na szkoleniu pt. „Trudna rola opiekuna – jak zrozumieć chorobę Alzheimera” dowiedzieliśmy się czym jest choroba Alzheimer, jakie są wyzwania rodziny osoby chorej, ale przede wszystkim jak radzić sobie w takiej sytuacji. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności prowadzącej - pani Ewie Duda z Fundacji Kto To – Zrozumieć Alzheimera.

Projekt potrwa jeszcze do listopada, ale jego pozytywne efekty można już zaobserwować.

Projekt


Warsztat pt. Pomoc psychologiczna

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie realizowanym w ramach projektu: „Stworzenie domowej opieki medycznej, wraz z rehabilitacją neurologiczną i funkcjonalną dla osób starszych w województwie opolskim”.

Spotkanie odbędzie się 29.09.2017 r. (piątek) o godzinie 8:30
Temat: "Pomoc psychologiczna"

Pomoc-psychologiczna-29-09-2017-jpgMALE

Warsztat będzie prowadzony przez Panią Justynę Kalus – psychoterepautę psychodynamicznego.

W programie m.in.:
- Role pełnione w życiu - odkrywanie swoich mocnych stron, praca nad motywacją, poczucie sprawstwa.
- Stres - jak sobie z nim radzić i dystansować się do zdarzeń, na które nie mamy wpływu.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby 😊

Miejsce: Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji
ul. Samborska 15 w Opolu

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia:
- tel. 77 556 03 35
- info@rehabilitacjaopole.pl


ŻYCIE JEST PODRÓŻĄ

Na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku odbyły się wykłady oraz warsztaty w ramach projektu pt. "Życie jest podróżą" – promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym”. Działania odbyły się na ternie trzech opolskich instytucji świadczących usługi wsparcia osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych.

Zycie-jest-podroza-pngMALE

Tematem wykładów był przebieg życia, jego etapy, fazy i kryzysy rozwojowe. Prezentowana treść dotyczyła obszarów życia osobistego jako ważnego czynnika kształtującego stosunki społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych. Celem wykładu było zachęcenie osób niepełnosprawnych do postrzegania swojego życia jako przygody, która niesie ze sobą różne sytuacje, wiele możliwości rozwiązań i scenariuszy zdarzeń, co stanowi jej niekwestionowaną wartość.

Z kolei treścią warsztatów było życie osobiste i zawodowe uczestników. W trakcie ich przebiegu uczestnicy mieli możliwość prześledzenia przebiegu dotychczasowego życia z uwzględnieniem sytuacji kluczowych i momentów zwrotnych. Celem warsztatów było zachęcenie uczestników do spojrzenia na własne życie jak na przygodę - wielobarwną i bogatą w różne sytuacje. Tematy warsztatów: „Początek podróży” (warsztat nr 1), „Tu i teraz” czyli w trakcie podróży (warsztat nr 2), „Podróż moich marzeń” (warsztat nr 3).

Obecnie przeprowadzane są wywiady, będące indywidualną formą pracy z osobą niepełnosprawną nad jej biografią. Dotyczą one dotychczasowego życia tych osób i projektowania przyszłości. Efektem wywiadów będzie książka, w której zostaną opublikowane najciekawsze fragmenty wypowiedzi uczestników projektu.


Zapraszamy na bezpłatne szkolenie!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu szkoleniowo-warsztatowym dla opiekunów sprawujących opiekę nad osobami starszymi z chorobą otępienną typu Alzheimer w ramach projektu Kompleksowa nowatorska opieka domowa nad osobą starszą w tym niesamodzielną z chorobą otępienną pt. "Dodajmy im skrzydeł", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szkolenie "Trudna rola opiekuna - jak można zrozumieć chorobę Alzheimera" będzie składać się z dwóch bloków.

szkolenie

1. Blok Szkoleniowy - Alzheimer i Ja – razem zrozumiemy

  • Alzheimer, demencja - jak się zaczyna, przebieg choroby, czym jest Alzheimer, demencja;
  • Alzheimer w rodzinie - wyzwania, opieka nad chorym, wsparcie rodziny, wsparcie najmłodszych, zagadnienia prawne, rehabilitacja chorego;
  • Alzheimer i Ja – „Opiekun - Życie z Alzheimerem - rola, wsparcie, troska."

2. Blok warsztatowy - Alzheimer i Ja – razem zrozumiemy – prowadzony z wykorzystaniem RTZ i TCM

  • Jestem ważny – ważna rola Opiekuna w opiece nad chorym na Alzheimera;
  • Arteterapia – czym jest? Opiekun kreatorem – odnaleźć inspiracje;
  • Zdrowy egoizm Opiekuna - ćwiczenia praktyczne "jak mogę sam sobie pomóc."

Spotkanie odbędzie się 22.09.2017 r. w godzinach 8:30-15:00 w siedzibie Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji w Opolu, przy ul. Samborskiej 15.

Szkolenie poprowadzi pani Ewa Duda z Fundacji Kto To – Zrozumieć Alzheimera.

Prosimy o potwierdzenie przybycia:
- nr tel. 77 556 03 35
- mail: info@rehabilitacjaopole.pl

Serdecznie zapraszamy :)


08.09.2017 biuro nieczynne

W związku ze szkoleniem pracowników informujemy, że w dniu 08.09.2017 r. (piątek) biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne.

szkolenie