Radosnych Świąt!

kartka

W tym świątecznym nastroju składamy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Nech magiczna moc
Świąt Bożego Narodzenia przyniesie miłość, spokój i odpoczynek,
a Nowy Rok 2018 będzie pełen szczęścia, optymizmu
i wiary w pomyślność realizacji zamierzonych planów.

LOGO-REHABILITACJA-5x5-cm


Zakończenie projektu dla osób chorych na Alzheimera

Miło nam poinformować, że w listopadzie zakończył się projekt Kompleksowa nowatorska opieka domowa nad osobą starszą w tym niesamodzielną z chorobą otępienną pt. "Dodajmy im skrzydeł".

zakończenie projektu

W projekcie zapewniliśmy bezpłatną opiekę medyczną, rehabilitację i wsparcie psychologiczne dla 3 osób chorych na Alzheimera przez okres 6 miesięcy oraz zorganizowaliśmy spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dla opiekunów/rodzin osób chorych na Alzheimera.

Łącznie udzieliliśmy wsparcie w wymiarze 1511 godzin:
- 1260 godzin opieki medycznej
- 176 godzin rehabilitacji (rehabilitacja ruchowa, kynoterapia, psychologiczna)
- 57 godzin wsparcia psychologicznego dla opiekunów
- 9 godzin specjalistycznej konsultacji fizjoterapeutycznej
- 9 godzin specjalistycznej konsultacji pielęgniarskiej

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom: beneficjentom, ich rodzinom, terapeutom, opiekunom medycznym za udział oraz zaangażowanie. Liczymy, że w przyszłości współpraca będzie przebiegać równie owocnie.


Akcja "Zostań super Świętym Mikołajem"

MIKOŁAJ

Okres świąteczny to najlepszy czas sprzyjający dobru i życzliwym gestom. Weź udział w akcji mikołajkowej i zostań SUPER ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM 😊

Celem akcji Zostań Super Mikołajem jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego i sfinansowanie rehabilitacji dzieci będących podopiecznymi Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej

Dołącz do ekipy Świętego Mikołaja i zdobądź odznakę: "JESTEM DOBRY - POMAGAM"


LINK DO AKCJI

Dajmy razem dzieciom to, na co czekają. Kupmy im to czego najbardziej potrzebują.


Zakończenie rocznego projektu dla osób starszych

Z radością informujemy, że zakończyliśmy roczny projekt związany z opieką medyczną i rehabilitacją skierowany do osób starszych pn. „Stworzenie domowej opieki medycznej, wraz z rehabilitacją neurologiczną i funkcjonalną, dla osób starszych w województwie opolskim".

Zakonczenie-projektu-60-m

Tym samym zapewniliśmy bezpłatny dostęp do opieki medycznej i rehabilitacji dla 11 osób w łącznym wymiarze:
- 8064 godzin opieki medycznej
- 1152 godzin rehabilitacji (rehabilitacja ruchowa, logopedyczna i psychologiczna)

Projekt poszerzony był również o wsparcie rodzin uczestników i kadry medycznej w postaci szkoleń i warsztatów z zakresu opieki nad osobą starszą. Zrealizowaliśmy łącznie aż 17 spotkań z najlepszymi specjalistami.

Obecnie rozpoczęliśmy realizację II etapu projektu. Mamy nadzieję, że bieżąca edycja będzie równie owocna.


Trwa rekrutacja do projektu dla osób niesamodzielnych

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Stworzenie domowej opieki wraz z rehabilitacją dla osób niesamodzielnych na terenie Miasta Opola.” Celem projektu jest rozwój działań związanych z opieką sprawowaną nad osobą niesamodzielną, schorowaną w warunkach domowych, połączony z rehabilitacją. Projekt skierowany jest do 10 osób i będzie realizowany przez okres ok. 1 roku.

Plakat Os. Niesamodz.

W projekcie mogą wziąć udział:
• osoby niesamodzielne – osoby, które potrzebują wsparcia w czynnościach dnia codziennego (w tym osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności),
• osoby o niskich dochodach,
• osoby z terenu Miasta Opola.

Projekt obejmuje zajęcia indywidualne z zakresu:
• usług opiekuńczych – pomoc osobie niesamodzielnej w codziennych czynnościach (mycie,
jedzenie, ubieranie), dostosowanie posiłków do wymagań diety, dotrzymywanie towarzystwa
(3 godziny opieki dziennie przez 5 dni w tygodniu),
• usług rehabilitacyjnych – rehabilitację ruchową, wizyty neurologopedy/logopedy, psychologa
(6 godzin rehabilitacji na miesiąc przez okres ok. 1 roku)
• w ramach projektu planowane są wyjazdy wytchnieniowe, które organizowane są w celu
odciążenie rodziny od codziennego trudu opieki nad bliską osobą oraz usługi transportowe.

Dokumenty do pobrania:
1) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
2) REGULAMIN

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i dostarczenia go do biura stowarzyszenia za pomocą:
• poczty elektronicznej - adres email: info@rehabilitacjaopole.pl
• poczty tradycyjnej na adres: Samborska 15, 45-316 Opole
• lub złożenie osobiście w biurze: Samborska 15, 45-316 Opole, II piętro